Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego (FNP) jest przygotowawczym miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. Przedstawia on główne cechy planowanego zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miejskiego Jeny w horyzoncie planowania ok. 15 lat i jest aktualizowany poprzez procedury zmian.

Przeznaczenie nie jest przedstawione dla poszczególnych działek, lecz dla większych powierzchni budowlanych (brak definicji działek). Jako przygotowawczy plan zagospodarowania przestrzennego jest on wiążący w ramach administracji, ale nie ma bezpośredniego skutku prawnego dla obywateli.

Efektywny plan zagospodarowania przestrzennego 2006

Plan zagospodarowania przestrzennego (FNP) miasta Jena w wersji z września 2005 r. obowiązuje od ogłoszenia o zatwierdzeniu w dniu 09.03.2006 r. Składa się on z części planistycznej w skali 1 : 10 000 oraz raportu objaśniającego (patrz po prawej stronie pod "Pliki do pobrania").

Wyrysowane fragmenty planu lub wypisy z FNP dostępne są w Wydziale Urbanistyki i Rozwoju, w Zespole Geoinformacji.

Podsumowanie informacji na temat szczególnie często zadawanych pytań można znaleźć w sekcji "Pliki do pobrania" (FAQ/Pytania i odpowiedzi na temat FNP).

W związku z różnymi wydarzeniami i projektami oraz ich wpływem na cele rozwoju urbanistycznego pojawiają się nowe wyzwania dla rozwoju urbanistycznego, tak że plan zagospodarowania przestrzennego jest stale dostosowywany do wymogów planowania. Na przykład podczas sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego mogą być przewidziane postanowienia, które tylko częściowo mogą być opracowane na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zabudowy, określonymi w § 8 Federalnego Kodeksu Budowlanego, plany zabudowy należy opracowywać na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby zmiana planu zagospodarowania przestrzennego odbywała się równolegle z procedurą sporządzania planu zabudowy. Kroki proceduralne są analogiczne do przygotowania nowego FNP, a zmiana wymaga zatwierdzenia.

Informacje na temat już obowiązujących zmian znajdą Państwo po prawej stronie w zakładce "Do pobrania".

Poniżej znajdują się informacje o zmianach, które już obowiązują lub o procedurach zmian, które są obecnie w toku.

Poprawka Oznaczenie Procedura równoległa Publikacja Status
1 Szpital Uniwersytecki Jena-Lobeda Procedura planu rozwoju B-Lo 05 "Szpital Uniwersytecki Jena-Lobeda Dziennik Urzędowy miasta Jeny32/10 (PDF) obowiązujące od 12.08.2010 r.
2 Solar Park Am Jungberg Procedura planu zagospodarowania B-Im 05 "Solarpark Am Jungberg Dziennik Urzędowy miasta Jeny40/11 (PDF) obowiązujące od 06.10.2011 r.
3 Zwätzen-North Procedura planu zagospodarowania przestrzennego B-Zw 01 "Zwätzen-Północ Dziennik Urzędowy25/12 (PDF) miasta Jena obowiązuje od 21.06.2012 r.
4 Inselplatz Procedura planu zagospodarowania B-J 03 "Inselplatz Dziennik Urzędowy miasta Jena03/16 (PDF) obowiązuje od 21.01.2016 r.
5 Stadion Jena-Oberaue Procedura planu zagospodarowania B-Wj 16 "Rekonstrukcja Ernst-Abbe-Footballarena". Dziennik Urzędowy miasta Jena10/18 (PDF) obowiązuje od 08.03.2018 r.
6 Rozszerzenie działalności Państwowego Stowarzyszenia Medycznego Plan zagospodarowania przestrzennego związany z projektem VBB-Ma 04 "Rozbudowa Państwowej Izby Lekarskiej

Dziennik Urzędowy miasta Jena03/16 (PDF)

obowiązuje od 21.01.2016 r.
7 Dzielnica mieszkaniowa "Am Oelste Procedura planu zagospodarowania B-Zw 06 "Am Oelste-Nowy obszar mieszkalny Jena-Zwätzen" Dziennik Urzędowy miasta Jeny47/17 (PDF) obowiązuje od 23.11.2017 r.
8 Na północ od Karl-Liebknecht-Strasse Plan zagospodarowania związany z projektem VbB-Wj 18 "Na północ od Karl-Liebknecht-Strasse w procedurze

Plan zagospodarowania przestrzennego zostaje następnie dostosowany w celach informacyjnych do planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy wewnętrznej zgodnie z § 13 a BauGB. Jest to proces redakcyjny - nie obowiązują tu przepisy dotyczące sporządzania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Korekta wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym miasta Jeny w ramach procedury sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego.

Korekta

Oznaczenie

wiążący plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Publikacja

Status

1

Obszar "Lokalizacja szkoły
Strona szkoły "Jenzigweg

Procedura planu rozwoju
B-Wj 13 "Lokalizacja szkoły Jenzigweg"

Dziennik Urzędowy 15/16 (PDF) z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała statutowa w sprawie planu zagospodarowania z dnia 26.08.2015 r.

2

Obszar "Obszar mieszkalny w pobliżu Mönchenberge"

Procedura planu B-Zw 05 "Obszar mieszkalny przy Mönchenberge

Dziennik Urzędowy 03/17 (PDF) z dnia 19.01.2017 r.

Uchwała statutowa w sprawie planu zagospodarowania z dnia 14.12.2016 r.

3

Obszar "Mittlerer Spitzweidenweg

Procedura planu B-J37 Obszar handlowy i obszar o mieszanym przeznaczeniu "Mittlerer Spitzweidenweg".

Dziennik Urzędowy 13/17 (PDF) z dnia 30.03.2017 r. Uchwała statutowa w sprawie planu zagospodarowania z dnia 27.09.2016 r.
4 Obszar "Altes Gut Burgau" Procedura B-plan B-Bu 06 "Altes Gut Burgau" Dziennik Urzędowy 6/21 (PDF) z dnia 11.02.2021 r.

Uchwała statutowa w sprawie Planu B w dniu 27.11..2018 r.

Ogólna aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 15.11.2017 r. trwa aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego.