Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Środki na rzecz rozwoju obszarów miejskich

W przypadku środków rozwoju urbanistycznego w mieście i na wsi, ich jednolite przygotowanie i szybkie wdrożenie leży w interesie publicznym. W tym kontekście dzielnice i inne części obszaru miejskiego mają zostać po raz pierwszy zagospodarowane zgodnie z ich szczególnym znaczeniem dla rozwoju i ładu urbanistycznego gminy lub zgodnie z zamierzonym rozwojem obszaru kraju związkowego lub regionu lub mają otrzymać nowe zagospodarowanie w ramach przebudowy urbanistycznej (§ 165 Kodeksu budowlanego).

Środek rozwoju miejskiego "Himmelreich

W 1995 r. miasto Jena podjęło decyzję o budowie nowego osiedla mieszkaniowego w Jena-Zwätzen. Z pomocą dotacji i wkładu własnego miasta powstały ulice wraz z mediami, rozległe miejskie tereny zielone i rekreacyjne, świetlica oraz plac zabaw.

Środek rozwoju jest prawie kompletny, wszystkie działki zostały sprzedane, a większość z nich została już zabudowana.

Karte der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Zwätzen-Himmelreich
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Gebietes Zwätzen-Himmelreich (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme)

Lokalizacja

Zespół Podstawy urbanistyki

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy