Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Plan ramowy Saale

Jena leży w przepięknym otoczeniu wapiennych zboczy doliny środkowej Saale. Ale rzeka, która stworzyła ten krajobraz, była w nim ledwie wyczuwalna. Dla ludności nie istniały połączenia przez szlaki kolejowe i drogowe z terenami zalewowymi, a dawne tereny parkowe coraz bardziej zarastały. Teren zalewowy nie mógł być doświadczony w całości.

W związku z tym rada miasta podjęła decyzję w sprawie wiążącego planu ramowego dla Saale. Celem było i jest stopniowe rozwijanie zaprojektowanego krajobrazu rzecznego, którego można doświadczyć.

Zwischen Kunitz und Jena-Ost wurde dieser attraktive und saalenahe Wegeabschnitt „In den Jenaischen Weiden“ realisiert. Dieser Abschnitt ist ein wichtiger Baustein für einen steigungsfreien Saaleradweg und dient auch dem Alltagsradverkehr. Viele Bänke und eine Picknickstelle laden zur wohnortnahen Erholung ein. Spaziergänger, Inlineskater und Radfahrer nahmen den Weg sofort nach Freigabe in Besitz. Der Saaleweg konnte mit einer Konfinanzierung durch den Freistaat Thüringen und der Bundesrepublik Deutschland aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ durch die Stadt Jena 2020 realisiert werden.

Insbesondere die Bewohnerschaft von Jena-Ost kann nun Rundspaziergänge durchführen.

Teile dieses ca. 1,3 km langen Wegeabschnittes sind landschaftlich sehr attraktiv, weshalb hier besonders Wert auf eine ansprechende und vielfältig nutzbare Wegeausstattung gelegt wurde. So gibt es mehrere Bänke und auch eine zum Picknick einladende Sitzgruppe unter einem großen Baum mit Blick auf die Saale. Am Bauende wurde eine Bank mit Papierkorb + Radständer und eine Eiche als Schattenspender aufgestellt. Dieser Bankstandort ist besonders attraktiv, weil er einen herrlichen Ausblick auf den Radweg sowie die Hausbrücke und die Kunitzer Kirche im Vordergrund und im Hintergrund die Berge mit der Kunitzburg bietet – die klassische „Ausruhbank“ (Foto in der Bildergalerie unten).

Erfurt zaprasza na Federalną Wystawę Ogrodniczą w 2021 roku pod hasłem "GardenCultureCity".

Projekt BUGA 2021 będzie zakotwiczony nie tylko w stolicy kraju związkowego Erfurcie, ale będzie miał również wpływ na wybrane lokalizacje w kraju związkowym Turyngii. W oparciu o sieć tych zewnętrznych lokalizacji ma powstać w dłuższej perspektywie marka parasolowa destynacji turystyki ogrodowej w Turyngii.

Dlatego Jena jest dumna, że po procesie aplikacyjnym została wybrana jako jedna z tych zewnętrznych lokalizacji.

Wizja śródmiejskiego krajobrazu rzecznego

Już motto projektu w Jenie *JenaSaaleParadies* zdradza wizję śródmiejskiego krajobrazu rzeki Saale w Jenie. Wzdłuż ponownie jasnej plaży Saale, kwitnące ogrody, parki i tereny zielone były i są rozwijane jako spójny krajobraz kulturowy, które są ściśle związane z życiem miejsko-kulturalnym w Jenie. W tym kontekście motto Federalnej Wystawy Ogrodniczej Erfurt 2021 "GartenKulturStadt" mogłoby również oznaczać projekt Jena. Tutaj łączy się piękno i indywidualność zaprojektowanej i nie zaprojektowanej natury.

Ogólne podejście urbanistyczne

Zbyło oferuje Jena już sam Atrakcyjne tło dzięki wspaniałej scenerii z wapiennymi zboczami muszlowymi, w kontekście BUGA-lokalizacje zewnętrzne miasto ale nade wszystko szczególną rolę ze względu na jej ogólnomiejskie podejście.. Być może najbliższe porównanie jest z Weimarem, który przez pisarza Adolfa Stahra w następujący sposób: Weimar to właściwie park, w którym leży miasto.

W przypadku Jeny jest to prawda w bardzo podobny sposóbd, tylko żes tutaj nie tylko klasyczne parki tworzą urozmaicony krajobraz parkowy, ale także pomniki ogrodowe jak np.on Wyspa Młyńska i the Rajskie, nowoczesne parki miejskie jak np. the Wenigenjenaer Ufer i the park krajobrazowy Saalebogen. ZPonadto poszczególne obiekty połączone są ścieżkami, które prowadzą przez niemal naturalne krajobrazy nawet w środku miejskiej tkanki miasta Jena.

Przyroda, parki, tętniące życiems życie miejskie i atrakcyjne przeżycia turystyczne

Bliskość natury, parków, tętniących życiemm życie miejskie i atrakcyjne możliwości wędrówek sprawiają, że Jena jest wyjątkowa atrakcyjny. Ten perłowy naszyjnik z atrakcyjnych terenów rekreacyjnych nie powstał przypadkowo, lecz został zainicjowany przez politykę miasta decyzją o wdrożeniu ramowego planu Saale z dnia 25.05.2009 r. i od tego czasu jest systematycznie realizowany.

Działania na rzece Saale i wzdłuż niej

W ramach projektu BUGA 2021 w Jenie można podejmować różne działania na terenie i wzdłuż rzeki Saale. Płynąc łodzią można znaleźć się bardzo blisko rzeki. Ale również na rowerze lub pieszo można zwiedzić piękne parki i naturalne krajobrazy. W 2021 r. przebudowany zostanie park Landfeste, który stanowi centralny łącznik między centrum miasta a rzeką Saale.

Dalsze informacje na temat Federalnej Wystawy Ogrodniczej 2021 Erfurt znajdą Państwo w zakładce Linki.

Ein kleines Mädchen mit einer Taube auf der Schuler steht an der Saale.
Fotograf: Christian Haecker, piXario

At don tzw.ntwierdza ziemska był, przy współfinansowaniu ze środków UE i Wolnego Państwa Turyngii w ramach finansowania z EFRR. zielone miastokrajobraz zrealizowane. Tutaj przeprojektowano niewielką, ale piękną część parku. Tenr obszar tod jako wystawawkład do BUGA w 2021 r.t. Przeprojektowanie zostało przeprowadzone pod kątem przyjemnego pobytu dla jak największej liczby grup wiekowych, poszanowania środowiska naturalnego irNowy projekt został stworzony z myślą o zapewnieniu przyjemnego miejsca do spędzania czasu dla wszystkich grup wiekowych, z uwzględnieniem interesów ochrony istniejącego biotopu oraz bezproblemowego przebiegu ścieżki rowerowej Saale, która ma znaczenie ponadregionalne. Zostało ono zaplanowane przez firmę Boock z Jeny, zajmującą się architekturą krajobrazu.

Park charakteryzuje się przemiennością atrakcyjnie zaprojektowanych miejsc noclegowych, takich jak bastion czy Lachete.roraz duże, spokojne obszary łąkowe. Drzewa wzdłuż rzeki Saale i aleja lipowa wzdłuż nasypu kolejowego tworzą zielone tło.

Odwiedź ten park i zrelaksuj się w zielonym krajobrazie rzeki Jeny!

Przy okazji prezentacji dla BUGA 2021 projektus bieżący okres przejściowyUlotka, która powstała w 2014 r. na potrzeby przeglądu śródokresowego, miała zostać zaktualizowana i ponownie wydrukowana. Dzięki tej ulotce mieszkańcy Jeny i ich goście mogą poinformować o wielu indywidualnych projektach, a być może także o otwarciu nowych terenów rekreacyjnych.

Nową ulotkę znajdą Państwo w zakładce Downloads pod ulotką 2021 "SaaleParadiesJena“.

Przy okazji śródokresowej oceny realizacji planu ramowego, która miała miejsce w 2014 r., sporządzono bilans:

Co udało nam się osiągnąć z pierwotnie założonych celów? Jakie projekty zostały zrealizowane, a co jeszcze pozostało do zrobienia? W ulotce informacyjnej projekty już zrealizowane i te, które dopiero będą realizowane, zostały opisane zarówno w formie planu, jak i zdjęcia oraz tekstu. Ulotkę tę można znaleźć w dziale z materiałami do pobrania lub bezpłatnie w Informacji Turystycznej Jeny.

Plan ramowy Saale, zatwierdzony przez Radę Miasta w dniu 25.05.2009 r., uwzględnia życzenie wielu osób, aby w większym stopniu włączyć tereny zalewowe Saale do miejskiej oferty terenów rekreacyjnych.

Określa on podstawowe cele i koncepcje średnio- i długoterminowego rozwoju terenów zalewowych Saale od południowej granicy miasta Maua do północnej granicy miasta Kunitz.

Projekt Saale obejmuje następujące aspekty:

  • Holistyczne podejście, którego celem jest stworzenie zaprojektowanego krajobrazu kulturowego o działaniu wykraczającym poza granice miasta.
  • Rekultywacja i możliwość ciągłego doświadczania krajobrazu rzecznego dla rekreacji, sportu i czasu wolnego
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego, bioróżnorodności i zdolności regeneracyjnych terenów zalewowych
  • Zachowanie i poprawa naturalnego i zaprojektowanego piękna krajobrazu kulturowego
  • Tworzenie zachęt do ekonomicznego wykorzystania w celu zmniejszenia wydatków związanych wyłącznie z konserwacją
  • Promocja działań w zakresie usług i infrastruktury towarzyszącej
  • Przyczynianie się do zrównoważonej mobilności poprzez promowanie sojuszu na rzecz środowiska

Wszechstronność tego tematu została podsumowana w broszurze zatytułowanej "Jena i jej rzeka", którą można pobrać w zakładce Downloads (plan ramowy Saale/plany i dwie części tekstowe planu ramowego) i która jest dostępna bezpłatnie na życzenie w Wydziale Rozwoju Miasta.

Lokalizacja

Zespół Podstawy urbanistyki

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy