Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Plan ramowy Jena Wschód - Gries

Plan ramowy Gries (uchwała Rady Miasta z dnia 08.06.2011) obejmuje tereny nad rzeką Saale od skrzyżowania Tümplingstraße do Wenigenjenaer Ufer do Wiesenbrücke oraz tereny na północny wschód od Wiesenbrücke do Jenzigweg / Straße am Erlkönig.

Planowanie ma na celu przygotowanie funkcjonalnej, przestrzennej i projektowej modernizacji tego terenu zgodnie z jego znaczeniem dla systemu zieleni miasta jako całości oraz jako terenu rekreacyjnego w pobliżu miasta dla Jeny Wschodniej.

W kontynuacji przeprojektowanych w latach 2007/2008 otwartych przestrzeni w Wenigenjenaer Ufer, ma zostać stworzona sekwencja zróżnicowanych otwartych przestrzeni o różnej intensywności użytkowania i wysokiej jakości pobytu. Szczególną uwagę należy zwrócić na aspekt przyjazności dla dzieci i rodzin. W rejonie Griesbrücke ma powstać teren rekreacyjny z urządzeniami do zabawy.

Należy poprawić powiązania przestrzenne i relacje ścieżek pomiędzy obszarem mieszkalnym a otwartą przestrzenią oraz wzmocnić krajobraz. W ten sposób cele planu ramowego Saale przyjętego przez Radę Miasta Jeny w dniu 25.05.2009 r. są bezpośrednio realizowane i konkretyzowane.

Następujące działania zostały już wdrożone na podstawie planowania ramowego Gries:

- Ścieżka rowerowa pomiędzy Wiesenbrücke, Ostbad i ulicą "Am Erlkönig".
- Chodniki pomiędzy Dammstraße i Wenigenjenaer Ufer na północ i południe od szkoły podstawowej "Heinrich-Heine".

Zespół ds. rozwoju mieszkalnictwa i sąsiedztwa

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy