Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Obszary rewitalizacji miast

Jako podstawę do wykorzystania środków finansowych miasto definiuje obszary finansowania jako ustawienia obszarowe.

Celem programu "Stadtumbau Ost - für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen" jest trwałe zabezpieczenie i podniesienie jakości życia, mieszkania i pracy w tym miejscu, w szczególności poprzez modernizację publicznych ulic i otwartych przestrzeni.

Na tych obszarach nie mogą być finansowane żadne prywatne projekty.

Jena posiada obecnie następujące miejskie obszary rewitalizacji

  • Wielkość obszaru: 113 ha
  • Uchwała statutowa: 20.02.2002
  • Program wsparcia: Modernizacja w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich

Celem promocji jest modernizacja i projektowanie publicznych przestrzeni ulicznych i otwartych oraz nowych projektów budowlanych.

Karte des Abrundungsgebietes Stadtumbau - Innenstadt
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Abrundungsgebietes Stadtumbau Ost - Innenstadt Jena
  • Wielkość obszaru: 6,5 ha
  • Uchwała: 09.07.2003
  • Program wsparcia: Rewitalizacja obszarów miejskich

Głównym celem wsparcia jest modernizacja ulic publicznych i przestrzeni otwartych.

Karte des Fördergebietes Lobeda-Altstadt
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Fördergebietes Lobeda Altstadt
  • Wielkość obszaru: 27,335 ha
  • Uchwała: 20.02.2008
  • Program rozwoju: jeszcze nie objęty programem rozwoju

Cele dla tego obszaru obejmowały rewitalizację opuszczonych obszarów dawnych obiektów kolejowych, modernizację publicznych przestrzeni ulicznych oraz zaprojektowanie otoczenia Saalbahnhof.

Karte des Fördergebietes Jena-Nord
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Fördergebietes Jena-Nord

Lokalizacja

Zespół ds. rewitalizacji obszarów miejskich

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy