Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Zintegrowany rozwój miejski

Jena stoi w obliczu wyzwań związanych z przyszłym rozwojem miasta. W obliczu zmian demograficznych, kurczących się zasobów i finansów gminy oraz zmian gospodarczych i społecznych, konieczne są przełomowe strategie.

W jaki sposób miasto Jena będzie się rozwijać, zmieniać i odnawiać do roku 2030? Jakie są najważniejsze zadania na przyszłość? Jakie impulsy należy stłumić, aby zachować ducha założycielskiego Jeny? Te i inne kwestie rozwoju miejskiego zostały przedyskutowane przy opracowywaniu zintegrowanej koncepcji rozwoju miejskiego miasta Jeny w szeroko zakrojonym procesie partycypacyjnym od 2016 roku. Koncepcja ta została przyjęta przez radę miasta w marcu 2018 r. i stanowi podstawę przyszłego rozwoju urbanistycznego Jeny.

Koncepcja urbanistyczna, częściowo mieszkaniowa, została opracowana w 2002 roku. Koncepcja pokazuje kluczowe wartości rozwoju rynku mieszkaniowego i daje rekomendacje działań dla poszczególnych dzielnic miasta. Można go znaleźć w sekcji Downloads.

Lokalizacja

Zespół ds. rozwoju mieszkalnictwa i sąsiedztwa

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy