Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Rozwój dzielnicy

Plany ramowe dla Lobedy i Winzerli, koncepcje rozwoju obszarów miejskich dla obszarów planistycznych Północ, Wschód, Zachód/Centrum oraz koncepcja rozwoju obszarów wiejskich określają decydujące cele dla przyszłego rozwoju obszarów planistycznych jako zorientowaną na realizację zintegrowaną koncepcję działania.

W ramach intensywnego procesu partycypacji z lokalnymi aktorami i obywatelami opracowano mocne i słabe strony obszaru planowania we wszystkich tematach, zdefiniowano obszary problemowe, nazwano projekty impulsów oraz czas i hierarchię ważności działań i obowiązków, a następnie podsumowano je w koncepcji rozwoju dzielnicy.

Lokalizacja

Zespół ds. rozwoju mieszkalnictwa i sąsiedztwa

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy