Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Planowanie ramowe dla wypoczynku i rekreacji

Obraz Jeny jest bezpośrednio związany z jej rozlewiskiem Saale. Wyraźnie ukształtowany, płaski teren tworzy zielone serce miasta i stanowi ważny potencjał wypoczynkowy dla mieszkańców i gości. Dziś można wyraźnie rozpoznać oryginalne fragmenty krajobrazu, parki miejskie i różnorodnie zagospodarowane obiekty sportowe.

W uchwale Rady Miasta w sprawie planu rozwoju sportu z dnia 08.10.2008 r. sformułowano zlecenie opracowania ramowego planu dla całego obszaru od Paradiesbrücke do skrzyżowania Saale / tramwajowego (na północ od Mittelwiesen).

Plan ramowy został zakończony w marcu 2011 r. dokumentacją podsumowującą.

Zasady przewodnie, plan docelowy oraz koncepcja ruchu dla planu ramowego zostały potwierdzone przez Radę Miasta w dniu 25.05.2009 r. oraz w dniu 17.12.2012 r.

Aspekty projektowe zagospodarowania terenów sportowych i terenów zalewowych Saale zostały przedstawione na podstawie planu projektowego i planów szczegółowych.

Podniesienie rangi terenów zalewowych Saale jako najważniejszego śródmiejskiego terenu rekreacyjnego oraz jako łącznika pomiędzy centrum miasta Jeny a krajobrazem o znaczeniu rekreacyjnym jest jednym z istotnych zadań planowania/rozwoju urbanistycznego w kontekście oferty rekreacyjnej.

Volkspark Oberaue zasługuje na szczególną uwagę ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z centrum miasta. Tutaj zapotrzebowanie na zaprojektowane, efektywne rekreacyjnie przestrzenie otwarte stale rośnie.

Uporządkowanie i uzupełnienie funkcji rekreacyjnych w porozumieniu z wymaganiami dla projektu parku wynikającymi z ochrony zabytków oraz ochrony gatunków i biotopów są podstawowymi problemami planowania ramowego.

Ważnym aspektem planowania ramowego jest przestrzenne oddzielenie intensywnie użytkowanych terenów parkowych od terenów o przede wszystkim spokojnej rekreacji, jak również rozwój oferty spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Można to zaobserwować w dziale urbanistyki/ planowania przestrzennego.

Lokalizacja

Zespół ds. rozwoju mieszkalnictwa i sąsiedztwa

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy