Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 16 "Verbouwing van de Ernst Abbe voetbalarena".

  • Besluit tot inleiding: 15.12.2011
  • Statutaire resolutie: 18.10.2017
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 12.04.2018

Het ontwikkelingsplan creëert planologische rechten voor een voetbalstadion en aanvullende functies en sportfaciliteiten. De ontwikkeling en de zones voor stilstaand verkeer worden herschikt en er wordt rekening gehouden met veiligheidsoverwegingen. In dit verband werd een tweede toegangsweg vanaf de Stadtrodaer Straße toegevoegd.

De aanbestedingsprocedure voor de gunning van het contract voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het voetbalstadion zal worden uitgevoerd (april 2018).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.