Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een belangrijk financieringsinstrument van de Europese Unie.

EFRE-Logo und EU-Logo
Logos EFRE und Europäische Union, © Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

 

Ondersteuning van de ontwikkeling van centrale plaatsen

De subsidies uit de financieringsperiode 2014-2020 zijn bedoeld voor de verdere ontwikkeling en versterking van de Thüringse centrumplaatsen als vitaliserende impulsen en infrastructurele ankerpunten voor hun respectieve omliggende gebieden.

Wat de lokale uitdagingen, kansen en ontwikkelingsbehoeften betreft, is de financiering toegespitst op de prioriteiten "aantrekkelijke stad, efficiënte stad, inclusieve stad". In dit kader moet de ontwikkeling van de centrale plaatsen als woon-, economische, sociale, educatieve en culturele locaties worden ondersteund en moeten de ecologische en energetische omstandigheden duurzaam worden verbeterd.

Jena is een geselecteerde programmagemeente

De stad Jena is een geselecteerde programmagemeente binnen de EFRO-financieringsperiode 2014-2020. Met het concept "JenKISS - Jenas Kommunale Integrierte Stadtentwicklungsstrategie" en de daarin opgenomen projecten kwam de stad Jena in 2015 in aanmerking voor financiering in het kader van de EFRO-competitie "Duurzame stedelijke en lokale ontwikkeling".

Jena heeft de volgende projecten voor EFRO-financiering geregistreerd:

  • Landfeste - revitalisering en inrichting van de open ruimte Saaleaue.
  • Herinrichting van de omgeving bij Lichtenhainer Brücke/Burgauer Weg
  • Saaleweg Mittelwiesen 1e bouwfase
  • Saaleweg Maua-Göschwitz 1e bouwfase
  • Nieuw gebouw Ernst-Abbe-Bibliotheek met dienstverlening aan de burger
  • Vervanging van het roeiboothuis
  • Wijkcentrum Lisa - energieke herontwikkeling (programma onderdeel Efficient City)
  • Kassablanca - renovatie van het ventilatiesysteem (onderdeel van het Efficient City-programma)

Tot dusver zijn aan de volgende projecten subsidies toegekend

Het gebruik en de creatieve opwaardering van het cultuurlandschap van de uiterwaarden van de Saale in de buurt van de stad voor plaatselijke recreatie en zacht toerisme is al jaren een bijzonder aandachtspunt van de stadsontwikkeling in Jena. De open ruimte van de "Landfeste" - als verbinding tussen de nieuw ontworpen Wenigenjenaer Ufer en het op de monumentenlijst geplaatste Volkspark Oberaue - is een verdere stap op weg naar de verwezenlijking van dit doel.

De herinrichting van de Lacheterrassen bijvoorbeeld zal de beleving van de Saale verbeteren en doorzichten creëren naar de rivier en naar markante punten in de omgeving. Weidegebieden zullen bruikbaar worden gemaakt om te liggen en te spelen, en langs de paden zullen verder zitplaatsen worden gecreëerd.

Met de nieuwe aanleg van de Lichtenhainer Brücke in 2010/2011 kwam dit gebied bij de Saale weer meer in de publieke belangstelling te staan. Het ontwerp van de omgeving aan de Lichtenhainer Brücke/Burgauer Weg voorziet in een reorganisatie in het gebied van het restaurant "Am Saalestrand" als een essentiële taak. Hier moet een geschaald stadsplein worden gecreëerd als ruimtelijk kader en als plaats van identificatie.

Bij de uitbreiding van de Lichtenhainer Brücke is de aansluiting op bestaande voet- en fietspaden gepland, alsmede de uitbreiding van het pad in de richting van de spoorwegovergang Mühlenstraße. De Burgauer Weg moet in het plangebied worden vernieuwd. Bovendien zullen in dit gebied parkeerplaatsen worden ingericht.

Met de Met het kaderplan "Saale" streeft Jena naar de geleidelijke ontwikkeling van een beleefbaar rivierlandschap. Daartoe worden afzonderlijke en toch functionerende bouwafdelingen gevormd.

Met de uitvoering van dit project zal het reeds voltooide landschapspark "Saalebogen" via een zeer goed ontwikkeld voet- en fietspad met de wijk Göschwitz worden verbonden. Naast deze infrastructurele verbindingsfunctie zal het gebied zo worden ontworpen dat het mensen uitnodigt om te wandelen en te vertoeven en zo dient als lokaal recreatiegebied en als een plek om de natuur te observeren.

In de tweede fase van de ontwikkeling zal deze verbinding worden uitgebreid tot Maua.

De opwaardering van de binnenstad van Jena tot een cultureel centrum is een zwaartepunt van de stadsontwikkeling en een herontwikkelingsdoelstelling die wordt nagestreefd in het kader van de maatregel voor stadsvernieuwing "Modelproject voor stadsvernieuwing".

Op basis van de planning van pbr Rohling AG (bouwtechniek) en Stock landschapsarchitecten (omgeving) zal tegen 2023 aan de Engelplatz een gemeenschappelijk nieuw gebouw voor de Ernst Abbe Bibliotheek en de Dienst Burgers en Gezinnen van de stad Jena worden opgetrokken. Het ontwerp van ARGE (Arbeitsgemeinschaft) kreeg de eerste prijs in een open ideeën- en uitvoeringswedstrijd die in twee fasen in heel Europa werd gehouden.

De aankoop van het terrein en de nieuwe ontwikkeling zullen niet alleen het braakliggende terrein in de binnenstad nieuw leven inblazen, maar ook de zuidelijke binnenstad verder ontwikkelen door de kloven tussen de gebouwen te dichten. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan het stadsherstel op de Engelplatz, de Neugasse en de Theaterplatz.

Tegen 2023 zal aan de Engelplatz een nieuw gebouw worden opgetrokken, waarin de functies van de Ernst Abbe Bibliotheek en de Dienst Burgers en Gezinszaken in één gebouw op ca. 5.900 m² vloeroppervlakte zullen worden ondergebracht. De stedenbouwkundige indeling en opdeling van de gebouwenstructuur maakt een afzonderlijke hoofdtoegang met een eigen adres mogelijk.

Het nieuwe gebouw creëert een nieuwe plaats van kennis, onderwijs, ontmoeting en uitwisseling in verband met de gemeentelijke diensten. De nieuwe bestemmingen vormen een aanvulling op de culturele en educatieve wijk met het aangrenzende theaterhuis en theatervoorplein (plaats voor het zomerfestival "Kulturarena") en het Karmelietenklooster.

De geplande investeringskosten voor het nieuwe gebouw bedragen ongeveer 35,6 miljoen euro.

Meer informatie over de realisatie vindt u bij Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena .

Kijk ook eens naar deze film op het Youtube-platform.

Übergabe des Fördermittelbescheides durch Staatssekretärin Susanna Karawanskij an den Jenaer Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche. Weiterhin im Bild zu sehen ist Jonas Zipf, Werkleiter von JenaKultur
Übergabe des Fördermittelbescheides durch Staatssekretärin Susanna Karawanskij an Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche. © TMIL, Sebastian Lenk

Met de bouw van een nieuw, drempelloos roeiboothuis van twee verdiepingen voor de Ruder- und Seesportverein e.V. worden de doelstellingen van het kaderplan "Sport, vrije tijd en cultuur aan de Saale" verwezenlijkt.

Het doel van het project is de bouw van een modern roeiboothuis waarbij rekening wordt gehouden met stedenbouwkundige, economische en duurzame aspecten, met name in de bouwtechniek, alsmede de versterking van de locatie Am Burgauer Weg als watersportcentrum aan de Saale.

Mit einer Gesamtnutzfläche von 1.300 m² fungiert das LISA seit 1998 als Lobedaer Informations-, Spaß- und Aktionszentrum im Stadtteil Jena-Lobeda. Den Mittelpunkt des Gebäudes bildet ein großer Saal, der für Veranstaltungen wie Konzerte der Jenaer Philharmonie, Jazz-Abende, Familienfeste, Tanz und Bürgertage genutzt wird.

Die Stadt Jena hat mit Hilfe der EU-Finanzhilfen eine energetische Sanierung (Heizung/Lüftung/Sanitär) des Stadtteilzentrums LISA umgesetzt. Mit den bewilligten EU-Finanzhilfen wird die Fernwärme-Hausanschlussstation erneuert, eine Wärmepumpe installiert und die Lüftungsanlage durch eine effizientere Anlage ausgetauscht. Durch die Erneuerung der zentralen Regelungstechnik ist zudem eine effizientere Objektverwaltung und bedarfsgerechte Steuerung durch den städtischen Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena möglich. Eine entsprechende Energieeinsparung ist zu erwarten, da der Betrieb und Energiebedarf zukünftig an die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Hier sieht man den Eingang und einen Teil des LISA-Gebäudes, blickend durch Blätter eines Baumes. Außenansicht des LISA © JenaKultur, Andreas Hub Sichtbar sind hier Teile der Haussteueranlage des LISA, unter anderem Heizungsrohre und Pumpen. Blick auf energetisch sanierte Haussteuertechnik im LISA © Stadt Jena

De Kassablanca is een van de belangrijkste cultuur- en evenementencentra van de stad Jena. De vereniging heeft sinds 1990 het lokale en nationale muziek- en cultuurlandschap verrijkt. Naast de vaste clubavonden zijn er concerten in alle muzieksoorten, maar ook filmvoorstellingen, literatuuravonden, workshops, samenwerkingen met het Jena Theater en een dagcafé.

Als onderdeel van de energierenovatie werd het verwarmings- en ventilatiesysteem vernieuwd. Om het totale rendement te verhogen, werd de bestaande boiler vervangen door een gaswarmtepomp en een gascondensatieketel. Het ventilatiesysteem werd vervangen door een nieuw systeem met warmteterugwinning en autonome regeling en controle.

Locatie

Team stedelijke herontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland