Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Kaderplanning voor vrije tijd en recreatie

Het imago van Jena is rechtstreeks verbonden met de uiterwaarden van de Saale. Het duidelijk gecontourde, vlakke gebied vormt het groene hart van de stad en vormt een belangrijk recreatiepotentieel voor bewoners en gasten. Vandaag zijn de oorspronkelijke landschapsgedeelten, stadsparken en verschillende ontwikkelde sportfaciliteiten duidelijk te herkennen.

In het besluit van de gemeenteraad over het sportontwikkelingsplan van 08.10.2008 werd de opdracht geformuleerd om een kaderplan te ontwikkelen voor het hele gebied vanaf de Paradiesbrücke tot aan het knooppunt Saale / tramlijn (ten noorden van de Mittelwiesen).

Het kaderplan is in maart 2011 voltooid met een beknopte documentatie.

De leidende beginselen, het streefbeeld en het verkeersconcept voor het kaderplan zijn op 25.05.2009 en op 17.12.2012 door de gemeenteraad bekrachtigd.

De ontwerpaspecten van de ontwikkeling van de sportgebieden en de uiterwaarden van de Saale worden getoond aan de hand van een ontwerpplan en gedetailleerde plannen.

De opwaardering van de uiterwaarden van de Saale als belangrijkste recreatiegebied in de binnenstad en als verbinding tussen het stadscentrum/de stad Jena en het recreatief belangrijke landschap is een van de essentiële taken van de stadsplanning/ontwikkeling in het kader van de recreatievoorziening.

Het Volkspark Oberaue verdient speciale aandacht vanwege de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum. Hier neemt de behoefte aan ontworpen, recreatief effectieve open ruimten voortdurend toe.

Het ordenen en aanvullen van de recreatieve functies in overeenstemming met de eisen voor de inrichting van het park die voortvloeien uit de bescherming van historische monumenten en de bescherming van soorten en biotopen zijn fundamentele bekommernissen van de kaderplanning.

De ruimtelijke scheiding van intensief gebruikte parkgebieden en gebieden met hoofdzakelijk rustige recreatie, alsmede de ontwikkeling van recreatievoorzieningen, met name voor kinderen en jongeren, zijn belangrijke aspecten van de kaderplanning. Dit kan worden bekeken in de afdeling stadsontwikkeling/stedenbouw.

Locatie

Team huisvesting en buurtontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland