Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Detailhandelsontwikkeling

De stad Jena heeft haar "Concept voor de ontwikkeling van het detailhandelsnetwerk in de stad Jena" uit 1999 en het "Lokaal bevoorradingsconcept Jena 2015" geactualiseerd in een nieuw formaat als "Ontwikkelingsconcept Detailhandel Jena 2025".

Het "Ontwikkelingsconcept Retail Jena 2025" is op 17.06.2015 door de gemeenteraad van de stad Jena bekrachtigd onder resolutienummer 15/0415-BV.

Het concept is gebaseerd op een uitgebreid ontwikkelingsproces.

Naast een stadsbrede analyse van het winkelbestand, het onderzoek naar de detailhandelsfuncties in de plangebieden van de stad, de enquête onder de huishoudens uit de stad Jena en het marktgebied van de detailhandel Jena naar hun verwachtingen, maar ook naar de vanuit hun oogpunt bestaande tekorten, de enquête onder de detailhandelaren naar hun beoordeling en naar hun voorstellen voor de toekomstige ontwikkeling van de detailhandel, worden aanbevelingen voor ontwikkelingen in de afzonderlijke plangebieden weergegeven.

Conclusie over de ontwikkeling van de detailhandel tot dusver

  • De centrale verzorgingsgebieden zijn de steunpilaren van het detailhandelsnet om een bevoorrading dicht bij de consument te verzekeren.
  • De totale verkoopoppervlakte is sinds het jaar 2000 verder ontwikkeld met 14,8%.
  • Het afzetgebied van de "binnenstad" is sinds 2000 voortdurend uitgebreid, maar de korte A-locatie Löbderstrasse wordt vergezeld door andere locaties van een lagere categorie die ruimtelijk niet of onvoldoende met elkaar verbonden zijn.

Naast deze overwegend positieve conclusie moet echter ook worden vastgesteld dat de centraliteit van de detailhandel sinds 2001 is gedaald van 131,6% tot 112,0% in 2014.

Hier komt het speciaal in het concept ontwikkelde binnenstadsconcept met zijn vier scenario's om de hoek kijken. Scenario 4 beoogt een duidelijke ontwikkeling van de binnenstad als hoogwaardig detailhandelszwaartepunt in de binnenstedelijke centrumstructuur.

Doel van het ontwikkelingsconcept is goede randvoorwaarden te scheppen voor de versterking en stabilisering van het winkelbestand van Jena en betrouwbare planningsinformatie te verstrekken aan ondernemingen die zich hier willen vestigen.

De ontwikkeling werd begeleid door een werkgroep, die bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende diensten van de administratie, alsmede vertegenwoordigers van de fracties van de gemeenteraad van Jena, de kamers en verenigingen, de detailhandelsbedrijven van Jena en de staatsplanning.

Locatie

Team Grondbeginselen van stedelijke ontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland