Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Kaderplan Jena Oost - Gries

Het kaderplan Gries (besluit van de gemeenteraad van 08.06.2011) heeft betrekking op de oevergebieden van de Saale vanaf de kruising van de Tümplingstraße met de Wenigenjenaer Ufer tot de Wiesenbrücke en de gebieden ten noordoosten van de Wiesenbrücke tot de Jenzigweg / Straße am Erlkönig.

De planning is erop gericht de functionele, ruimtelijke en ontwerp- opwaardering van het gebied voor te bereiden in overeenstemming met het belang ervan voor het groene systeem van de stad als geheel en als recreatiegebied dicht bij de stad voor Jena Oost.

In het verlengde van de in 2007/2008 heringerichte open ruimten in Wenigenjenaer Ufer moet een opeenvolging van gedifferentieerde open ruimten met verschillende gebruiksintensiteit en hoge verblijfskwaliteit worden gecreëerd. Het aspect van kind- en gezinsvriendelijkheid moet bijzondere aandacht krijgen. In het gebied van de Griesbrücke zal een recreatiegebied met speelvoorzieningen worden aangelegd.

De ruimtelijke verbinding en de paden tussen de woonwijk en de open ruimte moeten worden verbeterd en het landschap moet worden versterkt. Aldus worden de doelstellingen van het door de gemeenteraad van Jena op 25.5.2009 goedgekeurde kaderplan Saale rechtstreeks overgenomen en geconcretiseerd.

De volgende maatregelen zijn reeds uitgevoerd op basis van de kaderplanning van Gries:

- Fietspad tussen Wiesenbrücke, Ostbad en de straat "Am Erlkönig".
- Voetpaden tussen de Dammstraße en de Wenigenjenaer Ufer ten noorden en zuiden van de lagere school "Heinrich-Heine

Team huisvesting en buurtontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland