Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Overzicht van herontwikkelingsgebieden

 • Oppervlakte: 75.442 ha
 • Deelgebied I "Middeleeuwse oude stad" - resolutie: 10.07.1991
 • Deelgebied II "Zuidelijke binnenstad" - Wettelijke resolutie: 15.01.1992
 • Deelgebied III "Westelijke binnenstad" - resolutie betreffende statuten: 15.01.1992
 • Deelgebied IV "Noordelijk stadscentrum" - Statutair besluit: 15.01.1992
 • Deelgebied V "Steinweg / Inselplatz" - Wettelijke resolutie: 12.06.1991
 • Deelgebied V a "Steinweg / Inselplatz" + Deelgebied V b "Steinweg / Inselplatz" - Resolutie: 18.02.1998
 • Deelgebied VI "Saaleufer" (aanvullend gebied) - resolutie: 25.05.2009

Brandpunten van de herontwikkeling:

 • Behoud en algehele herontwikkeling van het historische bouwweefsel in het oude stadscentrum
 • Restauratie, modernisering en zorgvuldige toevoeging van nieuwe gebouwen in de historische context
 • Aanleg en herinrichting van openbare straten, pleinen en open ruimten
 • Wegwerken van structurele tekortkomingen en grieven in de stad, zoals tussenruimtes tussen gebouwen en braakliggende terreinen
 • Versterking van de binnenstad als woonlocatie en verbetering van de woonomgeving, bijvoorbeeld door open ruimten dicht bij woningen te creëren
 • Behoud en ontwikkeling van het onder monumentenzorg vallende Volkspark Oberaue met de deelgebieden "Paradies", "Rasenmühleninsel" en "Landfeste" als recreatiegebieden in de binnenstad
 • Verbetering van de ervaring van de Saale
 • Uitbreiding en verbetering van het voet- en fietsnetwerk

Om de doelstellingen van de herontwikkeling nader te omschrijven, werd een kaderplan opgesteld voor het herontwikkelingsgebied "Modelproject voor stadsvernieuwing Jena" (resolutie 13.01.1993). Dedaarin doelstellingen en stadsplanningstedenbouwkundige randvoorwaarden vormen den de basis voor de toekenning van van van herbestemmingsvergunningen overeenkomstig § 144 van het Duitse bouwwetboek (BauGB). Sinds 1991 het herontwikkelingsgebied in een steunprogramma heeft gezeten.

Karte des Sanierungsgebietes Modellvorhaben der Stadterneuerung Jena (Innenstadt)
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Modellvorhaben der Stadterneuerung Jena (Innenstadt)
 • Oppervlakte: 14,4 ha
 • Resolutie: 10.07.1991 / 03.06.1992
 • Steunprogramma: Stadsbehoud van historische monumenten

Het "Damenviertel" is een gesloten, vrijwel ongeschonden bewaard gebleven gebied in Wilhelminische stijl, dat overeenkomstig § 2 (2) ThürDSchG als monumentenensemble wordt beschermd.

Belangrijkste focus van de herontwikkeling:

 • Restauratie en modernisering van de gebouwen van de Gründerzeit
 • Verbetering van de particuliere en openbare woonomgeving
 • Vermindering van het verkeer
 • Reorganisatie van het stationaire verkeer
 • Vernieuwing van straten en open ruimten en van de technische infrastructuur

Karte des Sanierungsgebietes Sophienstraße
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Sophienstraße (Damenviertel)
 • Oppervlakte: 15,7 ha
 • Resolutie: 05.04.2017
 • Steunprogramma: Verbetering van de stedelijke herinrichting

De westelijke binnenstad wordt gekenmerkt door woonwijken uit de Gründerzeit, culturele instellingen zoals het Volkshaus en het Optisch Museum, en de locatie "Bachstraße" van het universiteitsziekenhuis Jena. In de afgelopen jaren zijn de klinische toepassingen op de hoofdlocatie in Jena-Lobeda gebundeld, zodat verschillende gebouwen en ruimten hun oorspronkelijke functie hebben verloren. Om leegstand op lange termijn te voorkomen, wil de stad Jena daarom de voorwaarden scheppen voor een snelle omschakeling en stedelijke ontwikkeling van het deelgebied.

Brandpunten van de herontwikkeling:

 • Behoud, vernieuwing en ontwikkeling van de bestaande bouwstructuur
 • Behoud en ontwikkeling van residentieel gebruik
 • stedelijke herinrichting en hergebruik (omschakeling) van het deelgebied "Bachstraße" (kliniek)
 • Vernieuwing van openbare straten, paden en pleinen,
 • verbetering van de verblijfskwaliteit in de openbare ruimte, de woonomgeving en de particuliere open ruimten
 • Ontsluiting van het deelgebied "Bachstraße" (kliniek) naar de omliggende stedelijke ruimte

Momenteel wordt gewerkt aan een kaderplan om de herontwikkelingsdoelstellingen en de afzonderlijke projecten voor het herontwikkelingsgebied te specificeren.

Karte des Sanierungsgebietes Westliche Innenstadt
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Westliche Innenstadt
 • Oppervlakte: 36,3 ha
 • Statutaire resolutie: 10.07.1991
 • Aanvullend gebied "Gries" (7,6 ha) - besluit: 08.06.2011

Met de aansluiting van het "Gries supplementaire gebied" op het herontwikkelingsgebied zal een functionele, ruimtelijke en creatieve opwaardering van het gebied als een groene ruimte dicht bij de stad plaatsvinden.

Brandpunten van de herontwikkeling:

 • Aanleg en herinrichting van straten, pleinen en open ruimten
 • Modernisering en herstel van gebouwen
 • Wegwerken van structurele tekortkomingen in de stad (bv. gaten tussen gebouwen en braakliggende terreinen)
 • Vernieuwing en aanleg van speelplaatsen
 • Aanleg van open ruimten in de nabijheid van woningen om de woonomgeving te verbeteren
 • Het blootleggen van eigendommen (deconstructie)
 • Verplaatsing van verstorende bedrijven
 • Herontwikkelingsgebied "Gries":
  • Verbetering van de verblijfskwaliteit en de ruimtelijke situatie bij de Griesbrug
  • Vernieuwing/aanvulling van het fiets- en voetgangersnetwerk
  • Integratie van een recreatiegebied met toegang tot het water bij de Wiesenbrücke-brug
  • Creatie van een aantrekkelijk groen en recreatiegebied voor gezinnen dicht bij het stadscentrum

In het kaderplan "Karl-Liebknecht-Strasse" (resolutie 17.04.1996) werden de doelstellingen voor de herontwikkeling van het gebied gespecificeerd. Het vormt de basis voor de verlening van herbestemmingsvergunningen overeenkomstig § 144 van het BauGB (Baugesetzbuch). Voor het aanvullend gebied "Gries" is op 8 juni 2011 een kaderplan vastgesteld.

Karte des Sanierungsgebietes Karl-Liebknecht-Straße mit Ergänzungsgebiet Gries
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Karl-Liebknecht-Straße mit Ergänzungsgebiet Gries
 • Oppervlakte: 54 ha
 • Herinrichtingsstatuut: 29.07.1992
 • Steunprogramma: Verbetering van de stedelijke herinrichting

De belangrijkste taak is de reactivering van het handelsgebied, dat dicht bij de stad ligt, goed ontwikkeld is, maar gekenmerkt wordt door aanzienlijke gebreken en tekortkomingen.

Brandpunten van de herontwikkeling:

 • Fundamentele uitbreiding van het wegennet met het oog op verkeersremming en vermindering van het doorgaand verkeer.
 • Nieuwe vestiging van ambachtelijke en commerciële bedrijven in het noordelijke deel van het gebied
 • Herontwikkeling van de terreinen van de voormalige gas- en warmtekrachtcentrale, sanering van verontreinigde terreinen
 • Herontwikkeling van het industrieel monument IMAGINATA transformatorstation
 • Verdere ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de Schlachthofstraße tot een aantrekkelijk gemengd gebruik- en woongebied

De doelstellingen voor de herontwikkeling van het gebied werden gespecificeerd in het kaderplan (resolutie 18.12.1996).

Karte des Sanierungsgebietes Gewerbegebiet Unteraue
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Gewerbegebiet Unteraue
 • Ge gebiedsgrootte: 29,45 ha
 • Herinrichtingsstatuten: 25.08.2010 / 29.02.2012 (vereenvoudigde procedure)
 • Steunprogramma: bescherming van stedelijke monumenten

Met behulp van subsidies moet het historische centrum van "Zwätzen" in zijn dorpsachtige structuur behouden blijven en als woonlocatie worden versterkt. De herontwikkeling en verbouwing van het oude landgoed is van groot belang voor het behoud van het dorpsimago.

Brandpunten van de herontwikkeling:

 • Behoud van het bijzondere karakter van de dorpsachtige gebieden met gemengd gebruik.
 • Behoud en herbestemming van afzonderlijke gebouwen, gebouwenensembles en historische monumenten (met name het "Old Manor") die kenmerkend zijn voor de plaats.
 • Versterking van het woongebruik
 • Verbetering van de recreatieve functie van de dorpspleinen
 • Verbetering van de openbare ruimte

Karte des Sanierungsgebietes Zwätzen
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Zwätzen