Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Kaderplan Saale

Jena ligt prachtig ingekaderd door de schelpkalkhellingen van de Midden-Saalevallei. Maar de rivier die dit landschap schiep, was er nauwelijks in waarneembaar. Voor de bevolking waren er geen verbindingen via de spoor- en wegverbindingen naar de uiterwaarden, en de voorheen parkachtige gebieden raakten steeds meer overwoekerd. De uiterwaarden konden niet overal worden ervaren.

Daarom heeft de gemeenteraad besloten tot het bindende kaderplan voor de Saale. Het doel was en is om geleidelijk een ontworpen rivierlandschap te ontwikkelen dat beleefd kan worden.

Zwischen Kunitz und Jena-Ost wurde dieser attraktive und saalenahe Wegeabschnitt „In den Jenaischen Weiden“ realisiert. Dieser Abschnitt ist ein wichtiger Baustein für einen steigungsfreien Saaleradweg und dient auch dem Alltagsradverkehr. Viele Bänke und eine Picknickstelle laden zur wohnortnahen Erholung ein. Spaziergänger, Inlineskater und Radfahrer nahmen den Weg sofort nach Freigabe in Besitz. Der Saaleweg konnte mit einer Konfinanzierung durch den Freistaat Thüringen und der Bundesrepublik Deutschland aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ durch die Stadt Jena 2020 realisiert werden.

Insbesondere die Bewohnerschaft von Jena-Ost kann nun Rundspaziergänge durchführen.

Teile dieses ca. 1,3 km langen Wegeabschnittes sind landschaftlich sehr attraktiv, weshalb hier besonders Wert auf eine ansprechende und vielfältig nutzbare Wegeausstattung gelegt wurde. So gibt es mehrere Bänke und auch eine zum Picknick einladende Sitzgruppe unter einem großen Baum mit Blick auf die Saale. Am Bauende wurde eine Bank mit Papierkorb + Radständer und eine Eiche als Schattenspender aufgestellt. Dieser Bankstandort ist besonders attraktiv, weil er einen herrlichen Ausblick auf den Radweg sowie die Hausbrücke und die Kunitzer Kirche im Vordergrund und im Hintergrund die Berge mit der Kunitzburg bietet – die klassische „Ausruhbank“ (Foto in der Bildergalerie unten).

Erfurt nodigt u uit voor de Bundesgartenschau in 2021 onder het leidende thema "GardenCultureCity".

De BUGA 2021 zal niet alleen verankerd zijn in de hoofdstad van de deelstaat Erfurt, maar zal ook een impact hebben op geselecteerde locaties in de deelstaat Thüringen. Voortbouwend op het netwerk van deze externe locaties moet op lange termijn een overkoepelend merk van bestemmingen voor tuintoerisme in Thüringen worden ontwikkeld.

Jena is er dan ook trots op dat het na een sollicitatieprocedure als een van deze externe locaties is geselecteerd.

Visie op een rivierenlandschap in de binnenstad

Het motto van het Jena-project *JenaSaaleParadies* verraadt reeds de visie van een binnenstedelijk rivierlandschap van de Saale in Jena. Langs het opnieuw heldere strand van de Saale werden en worden bloeiende tuinen, parken en groene ruimten ontwikkeld als een samenhangend cultuurlandschap, dat nauw verbonden is met het stedelijk-culturele leven in Jena. In dit verband zou het motto van de Bundesgartenschau Erfurt 2021 "GartenKulturStadt" ook voor het Jena-project kunnen staan. Hier worden schoonheid en individualiteit van ontworpen en niet-ontworpen natuur gecombineerd.

Algemene stedelijke aanpak

Zwas biedt Jena al alleen een aantrekkelijk decor door zijn prachtige ligging met de schelpkalkhellingen, in de context van de BUGA-buitenlocaties de stad maar vooral een speciale rol vanwege zijn aanpak voor de hele stad.. De beste vergelijking is misschien die met Weimar, die door de schrijver Adolf Stahr als volgt: Weimar is eigenlijk een park waarin een stad ligt.

In het geval van Jena dit is waar op een zeer gelijkaardige manierd, alleen dats hier niet alleen klassieke parken vormen het gevarieerde parklandschap, maar ook tuin monumenten zoals dehij Lawn Mill Island en de Paradise, moderne stadsparken zoals de Wenigenjenaer Ufer en de landschapspark Saalebogen. ZBovendien zijn deze afzonderlijke voorzieningen met elkaar verbonden door paden die door bijna-natuurlijke landschappen leiden, zelfs midden in het stedelijk weefsel van de stad Jena.

Natuur, parken, levendigs het stadsleven en aantrekkelijke wandelervaringen

De nabijheid van natuur, parken, bruisendem stadsleven en aantrekkelijke wandelervaringen maakt Jena op een bijzondere manier aantrekkelijk. Deze parelketting van aantrekkelijke recreatiegebieden is niet toevallig tot stand gekomen, maar is specifiek geïnitieerd door het beleid van de stad met het besluit tot uitvoering van het kaderplan Saale op 25.05.2009 en is sindsdien gestaag uitgevoerd.

Acties in en langs de Saale

Voor de BUGA 2021 in Jena kunnen diverse activiteiten in en langs de Saale worden ondernomen. Met de boot kunt u heel dicht bij de rivier komen. Maar ook per fiets of te voet kunnen prachtige parken en natuurlandschappen worden verkend. In 2021 wordt het park Landfeste, dat de centrale verbinding vormt tussen het stadscentrum en de Saale, heringericht.

Meer informatie over de Bundesgartenschau 2021 Erfurt vindt u onder Links.

Ein kleines Mädchen mit einer Taube auf der Schuler steht an der Saale.
Fotograf: Christian Haecker, piXario

At dhij zogenaamdenlandfort was, met cofinanciering van de EU en de Vrijstaat Thüringen in het kader van de EFRO-financiering. groene stadlandschap gerealiseerd. Hier werd een klein maar prachtig deel van het park heringericht. Dezer gebied isd als tentoonstellingbijdrage aan de BUGA in 2021.t. De herinrichting werd uitgevoerd onder de aspecten van een aangenaam verblijf voor zoveel mogelijk leeftijdsgroepen, respect voor de natuurlijke omgeving, en derHet nieuwe ontwerp is gemaakt met het oog op het bieden van een aangename plaats voor alle leeftijdsgroepen om tijd door te brengen, rekening houdend met de instandhoudingsbelangen van de bestaande biotoop en een soepele route voor het Saale-fietspad, dat van supraregionaal belang is. Dit werd gepland door het landschapsarchitectenbureau Boock uit Jena.

Het park wordt gekenmerkt door de afwisseling van aantrekkelijk vormgegeven verblijfplaatsen, zoals het bastion of de Lacheteren de grote, stille weidegebieden. De bomen langs de Saale en de lindebomenlaan langs de spoordijk vormen een groene achtergrond.

Bezoek dit park en ontspan in het groene rivierenlandschap van Jena!

Ter gelegenheid van de presentatie voor de BUGA 2021 van des huidige interimDe flyer, die in 2014 voor de tussentijdse evaluatie was opgesteld, moest worden bijgewerkt en herdrukt. Met deze flyer kunnen de inwoners van Jena en hun gasten over de vele afzonderlijke projecten en misschien ook nieuwe recreatiegebieden ontsluiten.

U kunt deze nieuwe flyer vinden onder Downloads onder Flyer 2021 "SaaleParadiesJena“.

Ter gelegenheid van de tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het kaderplan, die plaatsvond in 2014, is een balans opgemaakt:

Wat hebben wij bereikt van de oorspronkelijke doelstellingen? Welke projecten zijn uitgevoerd en wat moet er nog gebeuren? In een informatiefolder werden de reeds uitgevoerde en de nog uit te voeren projecten zowel in een plan als met foto en tekst beschreven. U kunt deze flyer vinden bij de downloads of gratis in de Toeristische Informatie van Jena.

Het kaderplan Saale, dat op 25.05.2009 door de gemeenteraad werd bekrachtigd, gaat in op de wens van velen om de uiterwaarden van de Saale sterker te betrekken bij het stedelijke aanbod van recreatiegebieden.

Het definieert fundamentele doelstellingen en concepten voor een ontwikkeling op middellange tot lange termijn van de uiterwaard van de Saale van de zuidelijke stadsgrens in Maua tot de noordelijke stadsgrens in Kunitz.

Het Saale-project omvat de volgende aspecten:

  • Holistische benadering met als doel een ontworpen cultuurlandschap met een effect dat verder reikt dan de stadsgrenzen.
  • Herstel en voortdurende beleefbaarheid van het rivierenlandschap voor recreatie, sport en vrijetijdsbesteding
  • Verbetering van de natuurlijke omgeving, de biodiversiteit en het regeneratievermogen van de uiterwaarden
  • Behoud en verbetering van de natuurlijke en ontworpen schoonheid van het cultuurlandschap
  • Creëren van stimulansen voor economisch gebruik met als doel de uitsluitend met onderhoud verband houdende uitgaven te verminderen
  • Bevordering van begeleidende diensten en infrastructuuractiviteiten
  • Bijdrage aan duurzame mobiliteit door bevordering van de milieualliantie

De veelzijdigheid van dit onderwerp is samengevat in een brochure getiteld "Jena en zijn rivier", die kan worden gedownload onder Downloads (kaderplan Saale/plannen en twee tekstgedeelten van het kaderplan) en gratis kan worden aangevraagd bij de dienst Stadsontwikkeling.

Locatie

Team Grondbeginselen van stedelijke ontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland