Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling

Jena staat voor de uitdagingen van de toekomstige stadsontwikkeling. Tegen de achtergrond van demografische veranderingen, slinkende middelen en financiën van de gemeente, alsmede economische en sociale veranderingen, zijn baanbrekende strategieën noodzakelijk.

Hoe zal de stad Jena zich tot het jaar 2030 ontwikkelen, veranderen en vernieuwen? Wat zijn de belangrijkste taken voor de toekomst? Welke impulsen moeten worden gegeven om de stichtingsgeest van Jena te bewaren? Deze en andere kwesties van stadsontwikkeling werden besproken met de ontwikkeling van het geïntegreerde stadsontwikkelingsconcept van de stad Jena in een uitgebreid participatieproces sinds 2016. Het concept werd in maart 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd en vormt de basis voor de toekomstige stadsontwikkeling van Jena.

Het stedenbouwkundig concept, onderdeel huisvesting, is opgesteld in 2002. Het concept toont de belangrijkste waarden van de woningmarktontwikkeling en geeft aanbevelingen voor maatregelen voor de afzonderlijke stadsdelen. Het is te vinden onder Downloads.

Locatie

Team huisvesting en buurtontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland