Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wijkontwikkeling

In de kaderplannen voor Lobeda en Winzerla, de stadsgewestelijke ontwikkelingsconcepten voor de planningsgebieden Noord, Oost, West/Centrum en het ontwikkelingsconcept voor de plattelandsdistricten worden de beslissende doelstellingen voor de toekomstige ontwikkeling in de planningsgebieden omschreven als een op de uitvoering gericht geïntegreerd actieconcept.

In een intensief participatieproces met lokale actoren en burgers werden de sterke en zwakke punten van het planningsgebied over alle thema's heen uitgewerkt, probleemgebieden gedefinieerd, impulsprojecten alsmede de tijd- en prioriteitsvolgorde van maatregelen en verantwoordelijkheden benoemd en samengevat in het wijkontwikkelingsconcept.

Locatie

Team huisvesting en buurtontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland