Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Dd 04.3 Opper-Freiberg (Drackendorf)

  • Resolutie over voorbereiding: 10.06.1998
  • Statutaire resolutie: 15.03.2000
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.08.2000

De "Obere Freiberg" is bedoeld als woongebied met kleinschalige bouwstructuren. Alleen woongebouwen als vrijstaande en halfvrijstaande woningen zijn toegestaan. Ca. 10.000m², wat overeenkomt met ongeveer 19% van de totale oppervlakte, zijn aangewezen als openbaar groen.

Het gebied is volledig ontwikkeld en bebouwd (vanaf juni 2014).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.