Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 16 "Przebudowa areny piłkarskiej Ernst Abbe".

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 15.12.2011 r.
  • Uchwała statutowa: 18.10.2017 r.
  • Uprawomocnienie przez publiczne ogłoszenie: 12.04.2018 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego tworzy uprawnienia do zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego oraz funkcji uzupełniających i obiektów sportowych. Zmieniono zagospodarowanie terenu i obszary dla ruchu stacjonarnego oraz uwzględniono kwestie bezpieczeństwa. W tym kontekście dobudowano drugą drogę dojazdową od strony ulicy Stadtrodaer Straße.

Przetarg na udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, budowę i eksploatację stadionu piłkarskiego zostanie przeprowadzony (kwiecień 2018 r.).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.