Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Dd 04.3 Górny Freiberg (Drackendorf)

  • Uchwała o przygotowaniu: 10.06.1998 r.
  • Uchwała statutowa: 15.03.2000 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 28.08.2000 r.

Obere Freiberg" ma być dzielnicą mieszkaniową z małymi obiektami budowlanymi. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę mieszkaniową w formie domów jednorodzinnych i bliźniaczych. Około 10.000m², co odpowiada około 19% całkowitej powierzchni, przeznaczono na publiczne tereny zielone.

Teren jest w pełni zagospodarowany i zabudowany (stan na czerwiec 2014 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.