Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Dd 02 Nieuwe taveerne (Drackendorf)

  • Meubelmarkt waartoe vóór de territoriale hervorming van 1994 werd besloten: 14.04.1992, 13.10.1992, 15.06.1993
  • Goedkeuring vervallen: 15.07.1994
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 21.03.1997

Meubelzaak met meerdere verdiepingen en een verkoopoppervlakte van 15.000 m² (deel 2). Gedeeltelijk object 1 en gedeeltelijk object 2 werden samen gebouwd als Lobe-Center - bouwperiode 1994/95.

In 1998 werd een resolutie aangenomen om het B-plan "Neue Schenke" te wijzigen en uit te breiden, en het proces is (in juli 2018) nog niet voltooid.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.