Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Co 04 Perceel 69/1 (Cospeda)

  • Besluit tot oprichting: 09.12.92
  • Statutaire resolutie: 20.09.93
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 18.01.94

Het ontwikkelingsplan voorziet in de bouw van vier eengezinswoningen in een typische plaatselijke stijl om de oude dorpslocatie af te ronden en moet ertoe bijdragen dat de vraag naar bouwterreinen voor de stad Jena wordt gedekt.

De vier woongebouwen werden opgetrokken.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.