Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VBB-Wj 14 Centrum młodzieżowe na wschodzie i bezpłatna całodzienna szkoła Leonardo (Wenigenjena)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 04.09.2008 r.
  • Uchwała o zatwierdzeniu i wywieszeniu: 10.09.2008
  • Uchwała w sprawie statutu: 25.05.2009 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 14.01.2010 r.

Cele planowania były następujące:

  • Przeznaczenie jako obszar do użytku publicznego
  • Budowa nowego trzykondygnacyjnego budynku przylegającego do istniejącego budynku Eastside Youth Club (dawniej Post Kindergarten).
  • Uzupełnienie użytkowania terenu o funkcję jednooddziałowej szkoły podstawowej i zwykłej w ramach niezależnego sponsoringu (AWO).
  • Przeprojektowanie obszarów nieruchomości nie przeznaczonych pod zabudowę w rozumieniu obrazu 2
  • Pokrycie zapotrzebowania na miejsca parkingowe spowodowane realizacją projektu na samej działce budowlanej.

Szkoła zostaje wybudowana i oddana do użytku.

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.