Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Ma 02.1 Maua południowo-zachodnia (Maua)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 17.06.1991 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 25.02.1997 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 20.03.1997 r.

Ze względu na swoje położenie w pobliżu Jeny, bezpośrednio przy autostradzie A 4 i drodze krajowej B 88, dzielnica Maua jest szczególnie odpowiednia jako centrum dla osiedli handlowych. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 23 ha.

Wyznaczenie stosunkowo głębokich obszarów budowlanych umożliwia przeznaczenie dużych działek, ale również w razie potrzeby umożliwia wykorzystanie ich na mniejszą skalę dzięki mniejszym szerokościom działek. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się prowadzenie wyłącznie działalności gospodarczej, której obiekty nie emitują uciążliwych zapachów i zanieczyszczeń w pobliżu gruntu.

Obszar projektu jest w pełni zagospodarowany i w 100% sprzedany.

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.