Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Gö 07 Jena21 - Park Technologiczny Południowy Zachód (Jena-Göschwitz)

  • Uchwała statutowa: 29.02.2012 r.
  • Moc prawna poprzez ogłoszenie: 04.05.2012 r.

Głównym celem planistycznym planu zagospodarowania przestrzennego było przeznaczenie terenów budowlanych pod rozwój technologicznie zorientowanych przedsiębiorstw komercyjnych.

Ponadto celem planowania była rozbiórka istniejących budynków, które nie nadają się już do użytku, rekultywacja zanieczyszczonych terenów, zabezpieczenie rozwoju technicznego i komunikacyjnego obszaru, zagwarantowanie kontroli immisji, zabezpieczenie obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie objętym wnioskiem oraz ochrona siedlisk zagrożonych gatunków zwierząt i roślin żyjących na tym obszarze.

Teren jest w pełni uzbrojony, nie ma obecnie dostępnych gruntów.

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.