Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Dd 02 Nowa gospoda (Drackendorf)

  • Rynek mebli, o którym zdecydowano przed reformą terytorialną w 1994 r.: 14.04.1992 r., 13.10.1992 r., 15.06.1993 r.
  • Zatwierdzenie wygasło: 15.07.1994 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 21.03.1997 r.

Wielokondygnacyjny salon meblowy o powierzchni sprzedaży 15.000 m² (część 2). Obiekt częściowy 1 i obiekt częściowy 2 zostały wybudowane razem jako Lobe-Center - okres budowy 1994/95.

W 1998 r. podjęto uchwałę o zmianie i rozszerzeniu planu B "Neue Schenke", proces ten nie został zakończony (stan na lipiec 2018 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.