Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Cam 03.1 Camburger Straße część II - Park Technologiczny (Löbstedt)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 15.01.1992 r.
  • Uchwała statutowa: 16.09.2004 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 13.04.2007 r.

Zakres planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny byłego garnizonu CIS przy ulicy Naumburger Straße. Po wycofaniu sił zbrojnych pilnie potrzebna była reorganizacja zabudowy miejskiej. Wzdłuż Naumburger Strasse, poszczególne działki zostały wyznaczone jako obszary o mieszanym przeznaczeniu.

Na pozostałej powierzchni, która dotyczy przeważającej części terenu, ustala się przeznaczenie komercyjne. Tereny te nadają się szczególnie do osiedlania się małych przedsiębiorstw, dla których w Jenie nie ma jeszcze wystarczającej ilości terenów.

Obszar planowania jest całkowicie zagospodarowany. Agencją rozwoju była spółka Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), która zarządza również tymi terenami. Obecnie ok. 50 % zostało zagospodarowane lub zarezerwowane (stan na listopad 2011 r.).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.