Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VE-Im 04 In den halben Äckern (Ilmnitz)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 02.11.1994
  • Resolutie betreffende het statuut: 24.03.1999
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 19.11.1999

Het doel van de planning was bouwgrond aan te wijzen voor kleinschalige woningbouw. De bebouwbare gebieden van het plangebied zijn aangewezen als een algemeen woongebied. Eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeshuizen of meergezinswoningen zijn toegestaan, afhankelijk van het bouwoppervlak.

Het gehele projectgebied is volledig ontwikkeld en bebouwd.

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.