Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VE-Am 06.1 In den Zinsäckern (Ammerbach)

  • Resolutie over voorbereiding: 13.04.1994 / 26.06.2008
  • Statutaire resolutie: 11.05.1994 / 22.04.2009
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 14.01.2010

Met het projectgebonden plan "In den Zinsäckern" werden bouwrechten gecreëerd voor een faciliteit voor voertuigonderhoud ("Clean Park") en 3 individuele woongebouwen op een oppervlakte van ca. 0,7 ha. In het noordwesten van het aangevraagde gebied is een weideboomgaard van ca. 1460 m² aangewezen als compensatiegebied.

De bouwwerkzaamheden in het plangebied zijn voltooid (per september 2014).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.