Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wz 03, Jena-Winzerla, 3e BA zuidelijk deel (Winzerla)

  • Overgangsresolutie: 03.11.1988
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.10.1991

De oude stadsontwikkelingsplannen voor het district Winzerla werden na 1990 als ontwikkelingsplannen naar federaal recht overgeheveld. Het bestemmingsplan B-Wz 03 Jena-Winzerla, 3e BA zuidelijk deel, is gedeeltelijk gewijzigd en op 15.05.1997 ongeldig geworden, voorzover het valt binnen het toepassingsgebied van B-Wz 03.1/96 "Im Hahnengrunde".

De bouw is voltooid (juni 2015).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.