Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 03 "Inselplatz" (centrum)

  • Besluit tot inleiding: 15.12.2011
  • Resolutie ter overweging: 18.04.2018
  • Statutaire resolutie: 18.04.2018
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 13.09.2018

Het ontwikkelingsplan creëert in het noordelijke gebied bouwrechten voor onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten (universitair gebruik), en voor een openbare parkeerplaats op Am Anger. In het resterende gebied zijn gemengde (woningen en winkels) en kerngebied-typische toepassingen toegestaan.

De planning voorziet in de bouw van een hoog punt op het kruispunt Am Anger/Lutherplatz.

Het centrale eilandplein is ontworpen als een verkeersluw gebied, dat met de omringende straatruimte verbonden is door verschillende ontsluitingsalleeën.

Het kantoorgebouw Steinweg / Am Anger is in aanbouw. Voor de bouw van de campus en de openbare parkeergarage zijn preconstructiemaatregelen aan de gang (vanaf oktober 2018).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.