Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Dd 10 De Koning (Drackendorf)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 29.11.1995
  • Statutaire resolutie: 25.04.2001
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 27.08.2001

Doel van het ontwikkelingsplan is een stedelijke afsluiting van het dorp Drackendorf in noordelijke richting tot stand te brengen en tevens bij te dragen aan de blijvende behoefte aan standplaatsen voor eengezinswoningen. Daarom zijn in het plangebied zuiver woongebieden afgebakend, waarin alleen de bouw van woongebouwen als vrijstaande en halfvrijstaande woningen is toegestaan.

Een deel van het plangebied ligt in het beschermde landschapsgebied "Midden-Saalevallei". Hier zullen op voormalige landbouwgrond groenzones met bomen en struiken worden aangelegd, die zowel dienen als compensatie voor de aantasting van natuur en landschap, als als vergroening en vergroting van de aantrekkelijkheid van het opkomende woongebied.

De ontwikkeling is helemaal klaar. Het bouwterrein is volledig bebouwd (vanaf juni 2014).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.