Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Dd 07 Am Drackendorfcenter (Drackendorf)

  • Besluit tot oprichting: 19.10.1993
  • Resolutie betreffende statuten: 23.10.1996
  • Rechtskracht (1e wijziging) door openbare bekendmaking: 14.10.1997

Het gebied waarop het ontwikkelingsplan betrekking heeft, beslaat een oppervlakte van ongeveer 17.200m². Aanleiding voor de planning was de dringende behoefte aan huisvesting in het gebied rond Jena in het begin van de jaren negentig en het wegwerken van de stedelijke deplorabele omstandigheden ter plaatse.

Het grootste deel van het geplande gebied is aangewezen als zuiver woongebied en mag uitsluitend voor woondoeleinden worden gebruikt.

Het resterende bebouwbare gebied is aangewezen als een algemeen woongebied waarin, naast woongebruik, ook voorzieningen voor religieuze, sociale, gezondheids- en sportdoeleinden zijn toegestaan.

Het bouwterrein is volledig gerealiseerd en bebouwd (vanaf november 2011).

De planonderdelen die als download beschikbaar zijn, dienen louter ter informatie. Alleen de wettelijk bindende plan-documenten die bij de dienst Stadsplanning kunnen worden ingezien, zijn gezaghebbend en bindend.