Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Co 01 Im Wasserlaufe (Cospeda)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 27.04.1994
  • Statutaire resolutie: 16.02.2005
  • Rechtskracht (4e wijziging) door openbare bekendmaking: 17.03.2005

Woongebieden in open bebouwing worden aangeduid als algemene en zuivere woongebieden. Eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen met een totale lengte van niet meer dan 50 m zijn toegestaan.

De ontwikkeling is voor een groot deel voltooid. Het planningsgebied is volledig ontwikkeld (per juli 2014).

De onderdelen van het plan die kunnen worden gedownload, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen de wettelijk bindende plan-documenten die bij de dienst Stadsplanning ter inzage liggen, zijn gezaghebbend en bindend.