Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VE-J 16 Leutrapark / kompleks mieszkalno-handlowy Talstraße (Jena-Zachód)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 25.05.1994 r.
  • Uchwała statutowa: 21.06.1995 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 25.09.1995 r.

Powodem planowania była nowa inwestycja, której chciał inwestor JM GmbH & Co. Grundstücksverwaltungs KG z Jeny na dawnych terenach firmy Jenaer Maler. W chwili podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania w maju 1994 r. istniało tam kilka budynków biurowych i handlowych, które nie były już użytkowane.

Plan przebudowy działek przewiduje przede wszystkim zabudowę mieszkaniową w nawiązaniu do otaczającej zabudowy, ale także mieszkania dla seniorów i małych firm. Plan ustala zamknięty sposób zabudowy w celu zachowania charakteru terenu.

Realizacja projektu i planu rozwoju została zakończona (stan na wrzesień 2007 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.