Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VE-Im 04 In den halben Äckern (Ilmnitz)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 02.11.1994 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 24.03.1999 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 19.11.1999 r.

Celem planu było przeznaczenie terenów budowlanych pod małe budownictwo mieszkaniowe. Tereny nadające się do zabudowy na obszarze objętym planem są oznaczone jako tereny mieszkaniowe. Dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, bliźniaczą, szeregową lub wielorodzinną w zależności od powierzchni zabudowy.

Cały obszar objęty projektem jest w pełni zagospodarowany i całkowicie zabudowany.

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.