Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VE-Am 06.1 In den Zinsäckern (Ammerbach)

  • Uchwała o przygotowaniu: 13.04.1994 r. / 26.06.2008 r.
  • Uchwała statutowa: 11.05.1994 r. / 22.04.2009 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 14.01.2010 r.

W ramach projektu "In den Zinsäckern" na powierzchni ok. 0,7 ha powstały prawa zabudowy dla zakładu konserwacji pojazdów ("Clean Park") oraz 3 indywidualnych budynków mieszkalnych. W północno-zachodniej części obszaru objętego wnioskiem jako obszar kompensacyjny wyznaczono sad łąkowy o powierzchni ok. 1460 m².

Budowa na obszarze objętym planem jest zakończona (stan na wrzesień 2014 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.