Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VBB-Ma 04 "Rozszerzenie działalności Państwowego Stowarzyszenia Medycznego" (Maua)

  • Uchwała o przygotowaniu: 10.10.2012 r.
  • Uchwała na wyświetlaczu: 25.03.2015 r.
  • Ekspozycja publiczna: 10.04.2015 do 11.05.2015
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia: 26.08.2015 r.
  • Uchwała statutowa: 26.08.2015 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 11.08.2016 r.

Przy opracowywaniu planu rozwoju projektu "Rozbudowa Państwowej Izby Lekarskiej" realizowano następujące cele:

  • Zapewnienie funkcjonalności siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresie spoczywających na niej zadań.
  • Stworzenie prawnych przesłanek planistycznych dla budowy planowanej rozbudowy budynku i nowego systemu parkingowego
  • Integracja projektowa budynku z istniejącą strukturą
  • Utworzenie obszaru kompensacyjnego na zachód od nowego parkingu

Projekt został zrealizowany.

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.