Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

VBB-Lb 04.1 "Modernizacja i rozbudowa budynku OBI i centrum ogrodniczego Jena" (Jena-Nord)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania nr 10/0788-BV: 16.12.2010 (Dziennik Urzędowy 2/11 z 13.01.2011)
  • Decyzja nr 11/0918-BV: 13.04.2011 (Dziennik Urzędowy 16/11 z 21.04.2011)
  • Uchwała o rozpatrzeniu nr 11/1158-BV: 28.09.2011 (Dziennik Urzędowy 42/11 z 20.10.1022)
  • Uchwała statutowa nr 12/1730-BV: 10.10.2012 (Dziennik Urzędowy 45/12 z dnia 08.11.2012)
  • Skutek prawny przez publiczne ogłoszenie: 27.03.2014 (Dziennik Urzędowy 12/14 z 27.03.2014).

Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego związanym z projektem leży ok. 1,2 km na północ od centrum miasta, pomiędzy ulicą Löbstedter Straße a terenem Deutsche Bahn AG. Plan V/E całkowicie zastępuje poprzedni plan z lat 1999/2000.

Stało się to konieczne, ponieważ w wyniku rozbudowy istniejącego wówczas marketu budowlanego uzyskano łączną powierzchnię użytkową ponad 1.200 m², która uznawana jest za "istotną dla planowania regionalnego" i wymaga przeprowadzenia procedury planistycznej. W 2010 roku centrum ogrodnicze OBI miało zostać powiększone o kolejne 1.500 m², a przynależny do sklepu parking miał zostać powiększony. To wymusiło zmianę planu.

Zaplanowane działania budowlane zostały w pełni zrealizowane.

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.