Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 06 "Am Oelste - nowe budownictwo mieszkaniowe Jena-Zwätzen" (Zwätzen)

  • Uchwała o przygotowaniu: 10.07.2013 r.
  • Decyzja o wystawieniu: 26.10.2016 r.
  • Ekspozycja publiczna: 18.11.2016 do 19.12.2016
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia: 03.05.2017 r.
  • Uchwała statutowa: 03.05.2017 r.
  • Uprawomocnienie przez publiczne ogłoszenie: 08.02.2018 r.

Zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jest centralnym punktem rozwoju miast. Na podstawie obecnego planu zagospodarowania przestrzennego ma powstać obszar miejski o umiarkowanej formie.

Nowy obszar składa się z trzech wydłużonych kwartałów w centrum, południowej krawędzi dwóch otwartych kwartałów w kształcie litery U oraz otwartego ciągu wolnostojących kamienic na północy, które tworzą przejście do sąsiadującej przestrzeni naturalnej.

Nowa dzielnica, w której centrum znajduje się publiczny plac dzielnicowy, charakteryzuje się zwartą zabudową i wzorcową jakością w projektowaniu zróżnicowanych terenów zielonych, przy jednoczesnej minimalizacji liczby dróg dojazdowych i maksymalizacji liczby prywatnych terenów zielonych (dziedzińców ogrodowych).

Duża część zielonych środków wyrównawczych na północ od terenów budowy została już zrealizowana. Budowa ekranów akustycznych rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. Rozpoczęcie głównych prac deweloperskich planowane jest na kwiecień/maj 2019 (stan na luty 2019).

Załączone dokumenty planistyczne służą wyłącznie celom informacyjnym. Miarodajny jest wyłącznie prawnie wiążący egzemplarz planu, dostępny do wglądu w Wydziale Urbanistyki.