Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 05 "Obszar mieszkalny w pobliżu Mönchenberge" (Jena-Zwätzen)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 26.03.2014 r.
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia: 14.12.2016 r.
  • Uchwała statutowa: 14.12.2016 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 29.06.2017 r.

Plan ten nadmiernie rozplanował niewykorzystany obszar, który obejmował budynek, który ostatnio był wykorzystywany jako akademik oraz szereg pustych budynków, które były w bardzo złym stanie. Podczas gdy akademik został zintegrowany z planem, w trakcie procesu planowania nastąpiła restrukturyzacja tego obszaru.

Planowane są cztery kwartały mieszkalne, do których prowadzi droga serwisowa z Naumburger Straße i które mają drugi dojazd i wyjazd na Flurweg. Ruch stacjonarny ma być obsługiwany w garażach podziemnych pod kwartałem, parkingi naziemne są dopuszczalne tylko w bardzo ograniczonym zakresie. W sumie powstanie około 300 mieszkań.

Wstępem do tego obszaru jest plac przy przyszłym przystanku tramwajowym, gdzie zaplanowano podmagazyn komercyjny.

Teren osiedla został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było przejście we wszystkich kierunkach, tak aby mieszkańcy okolicznych terenów również mogli przez niego przejść. Oś zachód - wschód rozciąga się od placu przy Naumburger Straße do otwartego krajobrazu Heiligenberg. Ponadto biegnąca z północy na południe ścieżka piesza i rowerowa będzie stanowić zachodnie zakończenie obszaru i połączy obie dzielnice Löbstedt i Zwätzen krótką trasą.

Rozpoczęto realizację działań rozwojowych (stan na sierpień 2017 r.).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.