Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 04 Himmelreich Część I 1. i 2. BA (Zwätzen)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 12.04.1995 r.
  • Uchwała statutowa: 15.03.2000 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 08.08.2000 r.

Celem planowania rozwoju jest zapewnienie niedrogich komunalnych gruntów budowlanych dla szerokich grup ludności oraz rozwój różnorodnego budownictwa mieszkaniowego w tym miejscu. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obszary na północy miasta mają być w przeważającej mierze zagospodarowane w tym celu, aby uniknąć dalszego zatoru w południowej części miasta Jena. Wraz z pobliskim obszarem planu zagospodarowania "Zwätzen-Nord", osiedle "Himmelreich" tworzy urbanistyczne zaokrąglenie gęstej przestrzeni miejskiej.

Tereny budowlane są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową ogólną (WA 1 do WA 4). Wyznaczona trzykondygnacyjna konstrukcja zamknięta wzdłuż ulicy Naumburger Straße ma za zadanie utworzyć krawędź przestrzenną w sensie rozwoju urbanistycznego poprzez ciągłą wysokość budynku. W górę zbocza zabudowa rozpada się na mniejsze i tylko 2-piętrowe budynki. Obiekty zagospodarowania i budynki są zorientowane głównie równolegle do zbocza.

Obiekty deweloperskie zostały ukończone, a większość działek budowlanych została zagospodarowana indywidualnie. Wszystkie działki zostały już sprzedane. Planowana jest budowa łącznie 486 lokali mieszkalnych. Około 90 % wyznaczonych działek budowlanych zostało już zabudowanych (lipiec 2014 r.).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.