Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wz 03, Jena-Winzerla, 3. BA część południowa (Winzerla)

  • Uchwała przejściowa: 03.11.1988
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 28.10.1991 r.

Stare plany urbanistyczne dla dzielnicy Winzerla zostały po 1990 roku przeniesione do prawa federalnego jako plany rozwojowe. Plan zagospodarowania przestrzennego B-Wz 03 Jena-Winzerla, część południowa 3 BA, został zmieniony w części i stracił ważność z dniem 15.05.1997 r., o ile jest objęty obszarem obowiązywania B-Wz 03.1/96 "Im Hahnengrunde".

Budowa została zakończona (czerwiec 2015).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.