Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Lb 03.1 Camburger Straße część I pierwsza poprawka (Löbstedt)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 15.01.1992 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 20.11.1996 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 06.03.1997 r.

Większa część planowanego obszaru była do 1992 roku wykorzystywana przez siły zbrojne WNP. Po zwolnieniu przez siły zbrojne tereny te zostały przejęte przez kraj związkowy Turyngię. Celem planu zagospodarowania jest nadanie temu obszarowi nowego przeznaczenia, z uwzględnieniem jego położenia w obszarze miejskim, oraz zapewnienie uporządkowanego rozwoju miejskiego.

Z całkowitej powierzchni terenu objętego wnioskiem, która wynosi ok. 28 ha, ok. 15,5 ha przeznaczono na tereny zabudowy mieszkaniowej (WA), ok. 8,5 ha na tereny zabudowy mieszanej (MI) oraz ok. 4 ha na tereny komunikacji publicznej. Liczba pełnych kondygnacji jest ograniczona do 4 do 6, w zależności od powierzchni budynku, a dla niektórych obszarów określono maksymalną wysokość budynku wynoszącą 16 m.

Teren jest w pełni uzbrojony, a około 80% zostało już zabudowane lub zaplanowane. W przeciwieństwie do pierwotnie planowanego rozwoju z budynkami wielokondygnacyjnymi o przeznaczeniu mieszkalnym lub komercyjnym, małe budownictwo mieszkaniowe (domy jednorodzinne, bliźniacze i szeregowe) coraz bardziej ugruntowuje swoją pozycję zgodnie ze zmienionym popytem, chociaż rośnie zapotrzebowanie na wielokondygnacyjne budownictwo mieszkaniowe (czerwiec 2014 r.).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.