Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Kn 01.1 Za Kochs Graben; Za Spielbergiem (Kunitz)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 22.04.1992 r.
  • Uchwała statutowa: 26.06.1996 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 10.04.1997 r.

Zakres planu zagospodarowania obejmuje obszar o powierzchni ok. 9 ha. Tereny przeznaczone pod zabudowę są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową ogólną, w której ustala się otwarty sposób zabudowy.

Obszar planowania jest w pełni rozwinięty. Z zaplanowanych w planie zagospodarowania przestrzennego ok. 100 lokali mieszkalnych zrealizowano obecnie ok. 95 % lub złożono o nie wnioski (listopad 2011).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.