Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 03 "Inselplatz" (centrum)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 15.12.2011 r.
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia: 18.04.2018 r.
  • Uchwała statutowa: 18.04.2018 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 13.09.2018 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego tworzy na obszarze północnym prawa budowlane dla obiektów dydaktycznych i badawczych (zastosowania uniwersyteckie) oraz dla parkingu publicznego przy Am Anger. Na pozostałym obszarze dopuszczalne są zastosowania mieszane (mieszkaniowo-usługowe) oraz typowe dla obszaru rdzeniowego.

W planie przewidziano budowę punktu widokowego na skrzyżowaniu Am Anger/Luterplatz.

Centralny plac z wyspą został zaprojektowany jako obszar uspokojonego ruchu, który jest połączony z otaczającą go przestrzenią uliczną poprzez różne aleje zabudowy.

Budynek biurowy Steinweg / Am Anger jest w trakcie budowy. Trwają działania przedbudowlane w zakresie budowy kampusu i publicznego garażu (stan na październik 2018 r.).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.