Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Im 02 Am Anger (Ilmnitz)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 15.06.1993 r.
  • Uchwała statutowa: 17.04.1996 r.
  • Moc prawna przez publiczne ogłoszenie: 18.05.1996 r.

Łącznie zaplanowano 34 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej. Całkowita powierzchnia obszaru objętego planem B wynosi 1,75 ha. Z tego 0,27 ha to tereny kompensacyjne.

Teren nie został jeszcze zagospodarowany, więc budowa nie jest możliwa (stan na czerwiec 2014 r.).

Elementy planu dostępne w formie plików do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Tylko prawnie wiążące dokumenty planistyczne, które są do wglądu w Wydziale Urbanistyki są miarodajne i wiążące.