Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Co 05 Za dolną wioską (Cospeda)

  • Uchwała o utworzeniu: 08.08.93 r.
  • Uchwała statutowa: 29.03.94 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 30.06.94

Całkowita powierzchnia wynosi 2,5 ha. Celem planowania jest budowa budynków mieszkalnych w typowym lokalnym stylu (domy parterowe z dwuspadowymi dachami).

Teren ten został częściowo zagospodarowany przez inwestora i obecnie jest zabudowany w 30% (stan na czerwiec 2015).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.