Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Co 01 Im Wasserlaufe (Cospeda)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 27.04.1994 r.
  • Uchwała statutowa: 16.02.2005 r.
  • Moc prawna (czwarta zmiana) przez publiczne ogłoszenie: 17.03.2005 r.

Tereny zabudowy mieszkaniowej w otwartej zabudowie oznaczone są jako tereny ogólne i czysto mieszkaniowe. Dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, bliźniaczą i szeregową o długości całkowitej nie przekraczającej 50m.

Rozwój został w znacznym stopniu zakończony. Obszar planistyczny jest w pełni zagospodarowany (stan na lipiec 2014 r.).

Elementy planu dostępne do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Tylko prawnie wiążące dokumenty planistyczne dostępne do wglądu w Wydziale Urbanistyki są miarodajne i wiążące.