Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Is 03 Lindenpark (Isserstedt)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 15.07.1992 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 29.11.1995 r.
  • Moc prawna (2. zmiana) przez ogłoszenie publiczne: 22.12.1995 r.

Obszar budynku jest określony jako obszar czysto mieszkaniowy. Planuje się wybudowanie 11 domów wielorodzinnych i 50 domów jednorodzinnych/szeregowych wraz z przynależnymi garażami lub miejscami postojowymi. Publiczne i prywatne przestrzenie zielone, wraz z dużymi drzewami i żywopłotami, mają zapewnić zieleń w całym obszarze mieszkalnym.

Teren budowy jest całkowicie zagospodarowany. Budowa została zakończona.

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.